maandag 18 maart 2013

Gratis Statenvertaling als eBook voor iPad, iPhone of iPod Touch

De Statenvertaling als ebook is nu gratis beschikbaar in iTunes.

De uitvoering is voorzien van een handig navigatiesysteem, zodat snel het gewenste bijbelgedeelte opgezocht kan worden. Ook is goed nagedacht over de weergave. Geschikt voor gebruik op iPad, iPhone en iPad Touch.

Verkijg de gratis Statenvertaling ebook

In dezelfde serie zijn ook verkrijgbaar de Nieuwe Bijbelvertaling, de Groot Nieuws Bijbel en de NBG-vertaling 1951 en een joodse vertaling van de Pentateuch.

Ook beschikbaar zijn:
De Nieuwe Bijbelvertaling
De NBG-vertaling 1951
Groot Nieuws Bijbel
De Vijf Thorarollen (joodse vertaling van pentateuch)


Statenvertaling met Kanttekeningen

De Statenvertaling is ook beschikbaar met Kanttekeningen in de Bijbel + Kant-app
Deze app werkt eveneens op de iPad, iPhone en iPod Touch.

Deze Bijbel + Kant app is een zeer geavanceerde app waarin zelfs verwijsteksten eenvoudig opgezocht kunnen worden en gezocht kan worden in de Bijbel (concordantie weergave).