woensdag 22 mei 2013

Nieuwe app maakt grondtekst voor leek toegankelijk


Zelf Griekse en Hebreeuws grondtekst bestuderen bereikbaar voor leek.

Importantia Studiebijbel nu als app.


Wie tijdens het houden van een bijbelstudie graag wil weten wat er in de Griekse of Hebreeuwse grondtekst staat, maar zelf die talen niet machtig is, heeft nu een oplossing binnen handbereik. Deze week lanceert Cross Link Services BV de Importantia Studie Bijbel App. Met deze app in de hand, die gebaseerd is op de vierdelige Studiebijbel van uitgeverij Importantia, kan iedere leek de grondtekst raadplegen op zijn iPhone, iPod Touch of iPad.

"Iedereen kent de situatie wel, tijdens een bijbelstudie of preek vertelt de predikant wat een woord in de Griekse of Hebreeuwse grondtekst nu eigenlijk betekent. Dat staat heel geleerd, maar het hoeft niet perse te betekenen dat de persoon in kwestie klassiek Grieks of  Hebreeuws machtig is."

Het geheim is de strong-codering. De Engelse theoloog prof. J.H. Strong uit de vorige eeuw koppelde alle woorden in de King James bijbel aan een code, de gelijknamige 'strong-code'. Die kun je opzoeken in een Lexicon, waar per woord staat wat het Griekse of Hebreeuwse woord kan betekenen. "Met onze app kun je zelf precies nagaan welke woorden in de grondtekst gebruikt worden en wat ze betekenen."

De app is gebaseerd op de laatste aanpassingen in de Importantia Studie Bijbel, waarvan de eerste editie verscheen in 1994, gevolgd door een aangepaste uitgave in 2007 en nu dus in 2013 een volgende revisie verschijnt in deze app.

In de Importantia Studie Bijbel staat achter de woorden uit de Statenvertaling de Strong-codering vermeld. De betekenis van de Strong-coderingen kan worden opgezocht in de Hebreeuws-Nederlands Lexicon en de Grieks-Nederlands Lexicon, welke ook een onderdeel zijn van de app. De app voegt hier geavanceerde mogelijkheden aan toe.

De Importantia Studie Bijbel app richt zich qua inhoud en prijs, op een zeer breed publiek. "Het is ons duidelijk geworden dat er naast de al beschikbare edities ook behoefte is aan een app-uitvoering".
De app is gebaseerd op technologie die bij Cross Link Services BV intern ontwikkeld is. Hierdoor kunnen redelijk snel geavanceerde apps voor bijbelstudie uitgebracht worden. Eerder verschenen de Bijbel + Kant app en de Matthew Henry Studiebijbel app.


De Importantia Studie Bijbel App is beschikbaar voor gebruik op de iPad, iPhone en iPod Touch en kan verkregen worden via de iTunes Appstore.