maandag 18 november 2013

Drie methodes die gebruikt kunnen worden om verwijsteksten op te roepen uit de Schat aan Schriftkennis (TSKD) in de Online Bijbel app

De Schat aan Schriftkennis (TSK) is een uiterst handig hulpmiddel bij het bestuderen van een bijbelgeldeelte. Het helpt bij het vinden van relevante bijbelpassages bij een vers. De nieuwe Online Bijbel app voor iPad en iPhone bevat dit naslagwerk. In dit artikel leest u hoe u optimaal gebruik kunt maken van de Schat aan Schriftkennis.

De Schat aan Schriftkennis bevat ruim 650.000 verwijsteksten bij de Bijbel. Deze verwijsteksten vormen een onderdeel van de Online Bijbel app en besparen u veel zoekwerk. Ze helpen u snel relevante bijbelpassages te vinden bij een bepaald vers. Indien u deze app nog niet hebt geïnstalleerd op op uw iPad of iPhone kunt u dat gratis doen vanuit de appstore van Apple. Vervolgens kunt u de volgende voorbeelden ook zelf uitproberen.

Download de Online Bijbel app voor iPad en iPhone hier.

De verwijsteksten uit de Schat aan Schriftkennis kunt op verschillende manieren oproepen vanuit de Online Bijbel app. In het volgende voorbeeld werken we met de app op de iPad en doen een studie naar het eerste vers van Johannes 1.

1. Zodra de tekst van Johannes 1 op het scherm zichtbaar is kunt u met uw vinger op het versnummer of omgeving tikken. Het volgende menu wordt dan zichtbaar:Tik vervolgens met de vinger op Verwijsteksten. Er opent zich een pop-up venster waar 66 verwijsteksten bij het eerste vers van Johannes 1 zichtbaar zijn.Op de tweede positie ziet u een verwijzing naar Genesis 1:1 met daarvan de tekst van dat vers.  Zo kunt u alle verwijzingen die op de één of andere manier in verband staan met Johannes 1 vers 1 lezen.

Wilt u één van deze verzen in de contekst zien dan hoeft u alleen maar op het vers te tikken. Tik bijvoorbeeld de tekst van Genesis 1:1 aan. De tekst wordt zichtbaar in het hoofdvenster in volledige contekst.

Indien u wilt terugkeren naar de tekst van Johannes 1 tikt u met uw vinger op de Geschiedenisknop en selecteert u Johannes 1:1.


Dit is de eenvoudigste manier hoe u gebruik kunt maken van de verwijsteksten. Het nadeel van deze methode is dat u soms veel verwijsteksten bij een vers krijgt, zonder enige relatie met de woorden of frase waarbij de verwijsteksten horen.


2. Om een beperktere selectie aan verwijsteksten te krijgen kunt u gebruik maken van de volgende methode:

Tik op de knop onderin het scherm, zodat het Naslagscherm zichtbaar wordt. Tik op de Moduleknop en selecteer de Schat aan Schriftkennis (TSKD) door er op te tikken:


Tik op de knop om de schermen te synchroniseren:U kunt zien of deze knop geactiveerd is doordat één van de vakjes oplicht.

Scrol de tekst in het bovenste venster zodanig dat Johannes 1:1 bovenaan komt te staan. Dit doet u door uw vinger in het venster te plaatsen en naar boven of beneden te bewegen. Ook kunt u Johannes 1:1 opzoeken door het bijbelpassage op te zoeken:De verwijsteksten worden als afkortingen zichtbaar in het naslagvenster. Daartussen staat in vet afgebeeld de woorden of frasen waarbij de verwijsteksten horen.

Stel ik wil alleen de verwijsteksten die horen bij de eerste vermelding "het Woord", dan tik ik met mijn vinger op de afkortingen achter "het Woord" waarmee de pop-up zichtbaar wordt met veel minder verwijsteksten als met de bovenste methode:


3. Verwijsteksten bij een bepaald vers kunnen ook buiten het Passagescherm om opgezocht worden. Hiervoor wordt ook het Naslagscherm gebruikt. Tik op de Opzoekknop en selecteer Joh, vervolgens 3 en vervolgens 16:


De verwijsteksten bij Johannes 3 vers 16 worden zichtbaar in het Naslagscherm onderin.

De hierboven beschreven methodes kunnen gebruikt worden om verwijsteksten op te roepen bij een bijbelvers. Juist omdat verwijsteksten langs verschillende methodes opgeroepen kunnen worden bieden ze een hoge mate van flexibiliteit en ruime studiemogelijkheden. Zelfs als u de Online Bijbel app alleen gebruikt om snel relevante bijbelgedeelten op te zoeken bij een bepaald bijbelgedeelte is daarmee de Online Bijbel een krachtig hulpmiddel bij bijbelstudie.

U kunt van deze mogelijkheid gebruik maken waneer u snel een bepaald bijbelgedeelte wil opzoeken bij een ander bijbelgedeelte tijdens een kerkdienst, samenkomst of huiskring, maar ook terwijl u aan een studie werkt thuis of onderweg.

De Schat aan Schriftkennis werkt vanuit iedere bijbelvertaling in de app en is daarmee altijd onder uw vingertoppen bereikbaar. Deze app tezamen met de Schat aan Schriftkennis worden u gratis aangeboden door Cross Link Services BV in samenwerking met Importantia Publishing. In de toekomst willen zij graag meer goede bijbelstudiehulpmiddelen gratis beschikbaar stellen. Dit is alleen mogelijk indien zij daarvoor voldoende giften ontvangen. Uw gift wordt daarom zeer op prijs gesteld:

http://www.onlinebible.org/html/dut/donation.html


Achtergrondinformatie over de Schat aan Schriftkennis verwijsteksten
De Schat aan Schriftkennis is door Importantia Publishing beschikbaar gesteld om een standaard onderdeel te zijn van de gratis Online Bijbel app.
Het bevat een verzameling verwijsteksten van ruim 650.000 verwijsteksten bij de bijbel. Deze bieden u de mogelijkheid vanuit een bijbelvers een diepere studie te maken, waarbij het vergelijken van de Schrift met de Schrift het belangrijkste uitgangspunt is. Hierdoor helpt de Schat aan Schriftkennis de bijbel beter te begrijpen vanuit de bijbel zelf.

De Schat aan Schriftkennis is verzameld door R.A. Torrey enerzijds en aangevuld door Larry Pierce anderzijds. In Nederland hebben vanuit Importantia Publishing meerdere mensen gewerkt aan de totstandkoming van de editie met Nederlandstalige bijbelboekafkortingen en Nederlandstalige tekst.
R.A. Torrey was een theoloog uit de 19de eeuw, die zijn grootse collectie van ruim 500.000 verwijsteksten samenbracht in het boek The Treasury of Scripture Knowledge, ook wel TSK genoemd. Aan het einde van de 20ste eeuw heeft Larry Pierce deze verzameling verder uitgebreid met ruim 100.000 verwijsteksten uit tal van andere bronnen en gepubliceerd in de Online Bible voor DOS. Het gaat hier dus om een naslagwerk dat uitgebreider is dan de oorspronkelijke Treasury of Scripture Knowledge in boekvorm.

Importantia Publishing heeft deze verzameling gebruikt en omgezet naar het Nederlands en gepubliceerd in de Nederlandse vertaling van de Online Bijbel. De gebruikte afkorting TSKD bevat een erwijzing naar de oorspronkelijke titel Treasury of Scripture Knowledge, met daarbij de toevoeging D (= Dutch) om aan te geven dat het hier gaat om de Nederlandstalige versie.

De Schat aan Schriftkennis is ook beschikbaar om te gebruiken vanuit de Online Bijbel voor Windows desktop software.

De Schat aan Schriftkennis wordt u kosteloos aangeboden door Importantia Publishing. De kosten moeten gedekt worden vanuit giften. U kunt uw gift overmaken met de volgende knop:
 
http://www.onlinebible.org/html/dut/donation.html