vrijdag 23 september 2016

Commentaar van 18.000 pagina's nog beschikbaar, echter "op-is-op".

Commentaar van Patrick Polus Wels voor slechts € 24,95

18.000 pagina's zo oproepbaar vanuit de Online Bijbel


De Patrick Polus Wels geldt als één van de uitgebreidste bijbelcommentaren in de Nederlandse taal. Ruim 18.000 grote pagina's vol kleine letters. De informatie die dit commentaar te bieden heeft wordt door de kenners hoog gewaardeerd. In druk onhandig om mee te werken door de vele banden en pagina's, maar in de Online Bijbel een handig naslagwerk. ...Lees verder in deze nieuwsbrief over
  • Patrick Polus Wels DVD-rom
  • De Apostolische Vaders - getuigenis van de Vroege Kerk
  • Een persoonlijk woord van de uitgever


Patrick Polus Wels DVD-rom

De Patrick Polus Wels geldt als één van de uitgebreidste bijbelcommentaren in de Nederlandse taal. Ruim 18.000 grote pagina's vol kleine letters. De oorspronkelijke druk neemt ruim anderhalve meter plankruimte in beslag. Niet het handigste commentaar om mee te werken. De informatie in dit commentaar daarentegen wordt nog steeds door de kenners hoog gewaardeerd. Jarenlang viel dit commentaar buiten het budget van menig bijbelvorser, totdat in 2010 de Patrick Polus Wels DVD-rom verscheen. Een handig hulpmiddel voor de Online Bijbel gebruikers om snel de juiste informatie uit de Patrick Polus Wels op te rakelen.

Iedere pagina met commentaar kan opgeroepen worden als een scherpe en goed leesbare (opgeschoonde) afbeelding. Desgewenst kan deze pagina ook afgedrukt worden. De dvd wordt geleverd met een commentaar-module voor de Online Bijbel Windows software, waardoor de Patrick Polus Wels oproepbaar is vanuit ieder vers in de bijbel en altijd direct de juiste pagina wordt getoond.

Er zijn nog een beperkt aantal dvd-roms beschikbaar. Zolang de voorraad strekt.

De Patrick Polus Wels DVD-rom is verkijgbaar via www.importantia-publishing.nl

Nu met 75% korting.

PS: De Patrick Polus Wels kan niet gebruikt worden onder de mobiele apps.

De Apostolische Vaders - getuigenis van de Vroege Kerk


Onder de Apostolische Vaders verstaat men de auteurs van geschriften uit de eerste en tweede eeuw. Deze geschriften werden geschreven tussen het jaar 90 en 160 na Christus.

De Apostolische Vaders hebben veelal de apostelen nog gekend. Door hun geschriften hebben wij kennis van de allervroegste periode van de christelijke kerk, direct volgend op de periode waarin het nieuwe testament is geschreven.

De volgende publicaties worden tot geschriften van de Apostolische Vaders gerekend:

- De zeven brieven van Ignatius van Antiochië *2
- De brief van Polycarpus van Smyrna *2
- Martyrium Polycarpi (een tekst over de marteldood van Polycarpus)
- De twee brieven van Clemens I van Rome *1
- Het onderwijs van de twaalf apostelen, de Didachè
- De brief van Barnabas *1
- Fragmenten van Papias
- De brief aan Diognetus *2
- De apologie van Quadratus
- De herder van Hermas *1

Importantia Publishing heeft een Nederlandse vertaling van een aantal boeken van de Apostolische Vaders verzameld en beschikbaar gemaakt in twee banden. Ze staan hierboven gemarkeerd met een ster *. Het getal achter de ster geeft aan of ze in het eerste of tweede deel te vinden zijn. Deze teksten zijn ook terug te vinden op de Online Bijbel Studie DVD-rom onder de boek-module ApostolischeVaders.

Beide boeken zijn te bestellen via www.importantia-publishing.nl

Apostolische Vaders Deel 1, ISBN 9789057192418
Apostolische Vaders Deel 2, ISBN 9789057192425 

PS. De ApostolischeVaders zijn op dit moment (nog) niet beschikbaar voor de mobiele apps


Een persoonlijk woord van de uitgever

De afgelopen week was een spannende week. De eerste nieuwsbrief, in de nieuwe opzet, viel in de "digitale brievenbus". Met spanning wachtte ik op reacties. En die kwamen gelukkig. Ik kreeg tal van vragen, opmerkingen en suggesties. Ook via Facebook kwam er response binnen. Ik kreeg het gevoel dat de nieuwe opzet beter vertelt waar Importantia Publishing voor staat. Maar zeg dat eens in een paar woorden. Het valt niet mee om in een korte, krachtige zin te omschrijven waar Importantia Publishing voor staat. En juist de reacties die ik kreeg hielpen mij om het nu eindelijk eens op papier te zetten. Boven mijn bureau hangt nu een slogan waarop staat:

"Importantia Publishing is de uitgever van Bijbelse Theologie"

Het is een reminder voor mij. Het komt natuurlijk voort uit de nauwe betrokkenheid met de Online Bijbel. De Online Bijbel wil immers de bijbel-app met bijbelse naslagwerken zijn. Niet zomaar een bijbel-app, maar een bijbel-app met bijbelse content, zoals bijvoorbeeld de Strongs en Lexicons.

De slogan waar Importantia voor staat kwam niet opeens uit de lucht vallen. Daar is een proces aan vooraf gegaan. Dat ik drie jaar geleden aan een studie theologie begon heeft hier zeker mee te maken. Die studie heeft veel invloed gehad op het proces.

Wie nu bang is dat het allemaal zeer theologisch gaat worden bij Importantia kan ik geruststellen. De doelgroep die ik wil bedienen is "iedereen die serieus met de bijbel bezig wil zijn", theoloog of geen-theoloog. Neem nu het recent verschenen boek Focus Breintrainer bij de Bijbel. Dat is gemaakt voor een ieder die de bijbel wil lezen.

een vriendelijke groet van,

Peter van der Schelde
uitgever


Geen opmerkingen:

Een reactie posten