vrijdag 14 oktober 2016

De Importantia Studiebijbel bestaat in verschillende uitvoeringen

Importantia Studiebijbel

Overzicht van verschillende uitvoeringen


De Importantia Studiebijbel is beschikbaar in verschillende uitvoeringen. Druk, app en dvd. Je vindt hier het overzicht: 


  • De Importantia Studiebijbel app
  • De Importantia Studiebijbel bij de Online Bijbel apps
  • De Importantia Studiebijbel bij het Online Bijbel Abonnement
  • De Importantia Studiebijbel in boekvorm
  • Een persoonlijk woord van de uitgever


De Importantia Studiebijbel app

De Importantia Studiebijbel is van oorsprong ontwikkeld als naslagwerk. Het is hierdoor uitermate geschikt om als app gebruikt te worden. In 2013 verscheen een app voor iOS. 

De Importantia Studiebijbel app is ontwikkeld en wordt gedistribueerd door Cross Link Services BV via het iOS platform. De app kan gebruikt worden op zowel de iPhone, de iPod Touch als ook de iPad.

De app bevat de Staten-vertaling met Strong-coderingen, een Hebreeuws-Nederlands Lexicon en een Grieks-Nederlands Lexicon. De bijbeltekst kan weergegeven worden met en zonder Strong-coderingen. Het aantippen van een Strong-codering in de tekst opent de Lexicon op de juiste plaats.

Deze app is uitermate geschikt om snel vanuit de bijbeltekst de Lexicon te kunnen raadplegen. Ook kan in de bijbeltekst gezocht worden op een Strong-codering. 


De Importantia Studiebijbel bij de Online Bijbel app


In zekere zin is de Importantia Studiebijbel app een voorloper van de Online Bijbel-app. 

Hier ligt dan ook de reden dat de Importantia Studiebijbel app niet beschikbaar is voor Android. De Online Bijbel-app biedt dezelfde (en meer) mogelijkheden en is beschikbaar voor Android en iOS. Een verschil is wel dat in de Online Bijbel app de verschillende onderdelen los aangeschaft moeten worden vanuit de app zelf. 

Eerst installeer je het gratis Basispakket, maak vervolgens een gebruikers-account aan en dan kan je vanuit de winkel in de app de Statenvertaling met Strong-coderingen en de Lexicons aanschaffen.

Voordeel van de Online Bijbel app is tevens dat het meer titels biedt van andere uitgevers die direct aansluiten bij de Importantia Studiebijbel. Zo biedt het gratis Basispakket van de Online Bijbel app al de Engelse King James vertaling met Strong-coderingen en daarbij de oorspronkelijke lexicons van James Strong. Ook kan in de Online Bijbel app de NBG-vertaling 1951 verkregen worden in een editie die voorzien is van Strong-coderingen. De lexicons uit de Importantia Studiebijbel kunnen hierdoor ook gebruikt worden in combinatie met de King James vertaling en de NBG-vertaling 1951.

De Online Bijbel app is beschikbaar voor Android en iOS.

  


De Importantia Studiebijbel bij het Online Bijbel Abonnement

Het gebruik van de Importantia Studiebijbel gaat bij het Online Bijbel Abonnement een stap verder. Niet alleen wordt bij dit abonnement de gehele Importantia Studiebijbel toegankelijk vanuit de Online Bijbel apps, ook meerdere aanverwante titels van andere uitgevers die gebaseerd zijn op Strong-coderingen worden toegankelijk. Daarnaast ontvang je jaarlijks de aanpassingen en uitbreidingen in de Importantia Studiebijbel. Naast het gebruik van de Importantia Studiebijbel op mobiele apparaten krijg je ook de mogelijkheid de Importantia Studiebijbel op je desktop computer te gebruiken.

Dit Online Bijbel Abonnement wordt tegenwoordig verzorgd door Cross Link Services. Vroeger was het een dienst van Importantia, maar Cross Link Services had de apps al ontwikkeld en beschikt over meer technologische mogelijkheden. Het was hierdoor logischer en ook beter voor de gebruiker om Cross Link Services dit Abonnement verder te laten exploiteren en ontwikkelen. Importantia Publishing kan zich nu geheel op  de inhoud van de Importantia Studiebijbel richten. In de komende jaren zullen de Lexicons ingrijpend bijgesteld worden en aan de abonnees ter beschikking gesteld worden. De Importantia Studiebijbel in boekvorm

Sinds 2007 is de Importantia Studiebijbel ook beschikbaar in boekvorm. Het geheel bestaat uit vier delen, die elk ook los verkrijgbaar zijn.

De delen zijn:

Het Oude Testament met Strong-coderingen >>
Het Hebreeuws-Nederlands Lexicon >>
Het Nieuwe Testament met Strong-coderingen >>
Het Grieks-Nederlands Lexicon >>

Vooral de Lexicons zijn populair. Omdat ze gebaseerd zijn op de Strong-coderingen kunnen ze gebruikt worden in combinatie met andere boeken die ook voorzien zijn van Strong-coderingen.

De Importantia Studiebijbel in druk is verkrijgbaar via www.importantia-publishing.nl


Een persoonlijk woord van de uitgever

Vijfendertig jaar geleden was ik lid van een interkerkelijke jeugdvereniging die een keer in de veertien dagen bij elkaar kwam om met elkaar bijbelstudie te doen. Dat deden wij steeds weer bij iemand anders thuis. Ik herinner mij een specifieke avond nog heel goed. Het zou een grote invloed gaan krijgen op mijn latere werkzame leven. Die avond ontstond een discussie over een bijbelgedeelte. Iemand zei dat je iets niet zomaar kan beweren zonder te weten wat de Griekse tekst er echt over te zeggen heeft. Een ander was van mening dat de Nederlandse bijbelvertaling van voldoende kwaliteit is om conclusies te kunnen trekken.

Uiteindelijk onderbrak de gastheer van die avond de discussie met de woorden: "Dan zoeken wij het op". Hij stond op en pakte een dik boek uit de boekenkast en zocht daarin iets op. Vervolgens pakte hij nog een ander dik boek en zocht daar ook iets in op. De twee boeken gaven uitsluitsel over wat er in het Grieks staat en dat de bijbelvertaling die wij gebruikten helemaal zo slecht nog niet was. Ik was heel nieuwsgierig geworden naar die dikke boeken waar zoveel waardevolle informatie uit gehaald kon worden.  Aan het einde van de avond vroeg ik dan ook om die boeken eens te mogen zien en de gastheer gaf mij maar al te graag uitleg over het gebruik van de Strong's Exhaustive Concordance to the Bible in combinatie met Lexicons op basis van Strong-coderingen. Ik zag dat de boeken in het Engels waren en vroeg direct: "Bestaat dit ook in het Nederlands?" Ik vond het zo teleurstellend om te vernemen dat zoiets moois nog nooit in het Nederlands beschikbaar was gekomen. Bij mij ontstond een diepe wens om te kunnen beschikken over een werk als de Strong's, maar dan in het Nederlands. Ik kon toen nog niet vermoeden hoezeer mijn werkzame leven later beïnvloed zou worden door deze ene avond.

Ruim tien jaar later kwam ik in aanraking met de Engelse versie van de Online Bijbel en maakte opnieuw kennis met Strong-coderingen en lexicons. Nu in een veel praktischere uitvoering dan de boeken die ik indertijd had gezien. Ik zag direct mogelijkheden voor het Nederlandse taalgebied. Voordat ik er erg in had was ik niet alleen betrokken in het beschikbaar maken van bijbelsoftware voor het Nederlandse taalgebied, maar ook bij de koppeling van de Strong-coderingen aan een Nederlandse bijbelvertaling en de totstandkoming van een Hebreeuws-Nederlands en een Grieks-Nederlands Lexicon. Sinds die tijd is het een belangrijk onderdeel van mijn werk. In eerste instantie voor de Online Bijbel, maar later ook in boekvorm onder de naam Importantia Studiebijbel. Er is toen heel veel werk verzet om Strong-coderingen woord voor woord aan de Nederlandse bijbeltekst te koppelen en hierbij horende Nederlandse lexicons samen te stellen. Ruim twee jaar is er dagelijks aan gewerkt door meerdere mensen.

Wie denkt dat een eenmaal gepubliceerd boek een afgesloten verhaal is, heeft het bij de Importantia Studiebijbel mis. Het is nog steeds één van de belangrijkste onderdelen van mijn werk, waar ik iedere week opnieuw werkzaamheden voor verricht. De lexicons worden langzaam aan steeds verder uitgebreid en verbeterd. Iedere week ben ik wel op de een of andere manier bezig met de lexicons. Simpelweg omdat ik de bijbels met Strong-coderingen en lexicons één van de belangrijkste naslagwerken bij de bijbel vind.

Die ene bijbelstudie-avond van ruim 35 jaar geleden heeft een blijvende invloed op mijn leven gekregen. En ik weet niet eens meer wat er die avond werd besproken en welk bijbelgedeelte centraal stond. Er is uiteindelijk iets heel anders uit voortgekomen: de Importantia Studiebijbel in verschillende uitvoeringen: druk, software en app.

een vriendelijke groet van,

Peter van der Schelde
uitgever