vrijdag 4 november 2016

Nieuwe Testament in het Vlaams / De regenboog verschijnt

UITGELICHT: Nicolaas de Jonge

predikant, evangelist, bijbelvertaler en uitgever



Het Nieuwe Testament in het Vlaams is een paar jaar geleden opnieuw uitgegeven door Importantia Publishing en werd toen in stilte toegevoegd aan de Online Bijbel. Tijd om enige achtergrondinformatie te geven bij deze bijzondere uitgave van het Nieuwe Testament.



Nicolaas de Jonge (1845-1898)

Pionier in de protestantse zending in België

Nicolaas de Jonge
Het Nieuwe Testament in het Vlaams kent een bijzondere achtergrond. Aan het einde van de 19e eeuw was ds. Nicolaas de Jonge betrokken bij evangelisatiewerk in Brussel en ontdekte dat de Nederlandse Statenvertaling voor zijn arbeid onder de Brusselse Vlamingen onbruikbaar was. 

Dit was voor hem de aanleiding om een nieuwe vertaling te maken vanuit het Grieks naar het Vlaams. Dit Nieuwe Testament werd gedrukt bij de Brusselse Evangelisatie Drukkerij, waarvan De Jonge zelf de oprichter was.

Nicolaas de Jonge werd in 1845 in Goes geboren in een gezin van veertien kinderen. Zijn vader was een trouw aanhanger van ds. H.J. Budding en het hele gezin volgde daarin.

Door ds. Budding kon Nicolaas op een gymnasium in Nijmegen geplaatst worden en mocht later onder bemiddeling van de hervormde predikant Drost, overstappen naar het christelijk gymnasium te Zetten. Dit gaf aanleiding voor het hele gezin om over te stappen naar de Nederlands Hervormde Kerk. 

Na het gymnasium begon Nicolaas aan een studie theologie te Leiden en vervolgde deze studie in Utrecht. Hij werd predikant in Lexmond, maar kreeg daar een beroep uit Brussel. Hij besloot dit beroep aan te nemen en raakte in Brussel steeds meer betrokken bij evangelisatie-arbeid. Vanuit zijn kennis van het Zeeuwse dialect kon hij de Vlamingen beter benaderen dan de Hollanders. Hij sprak de taal van de Vlaming. In 1876 richtte hij een school voor evangelisten op en gaf daar zelf leiding aan. Het evangelisatiewerk nam zoveel tijd in beslag dat hij in 1886 besloot zijn predikantschap neer te leggen en full-time bezig te gaan met het evangelisatiewerk. Dat begon met het oprichten van de Brusselse Evangelisatie Drukkerij, van waaruit tienduizenden traktaten verspreid werden en talloze boeken gepubliceerd werden (zoals bijvoorbeeld Toespraken van de Zuid-Afrikaanse predikant Andrew Murray).  

Het Nieuwe Testament in het Vlaams verscheen aan het einde van zijn werkzame leven. Deze unieke vertaling, die gemaakt is voor evangelisatie-arbeid, is vandaag de dag moeilijk verkrijgbaar. Na ruim 10 jaar zoeken kon Importantia Publishing een exemplaar bemachtigen bij een Belgische handelaar. Gezien de zeldzaamheid van dit boekje moest er € 150,- voor betaald worden.

Dit hele Nieuwe Testament is gescand en beschikbaar gemaakt voor de Online Bijbel. Om in lijn te blijven met de doelstelling die Nicolaas de Jonge er mee had is er voor gekozen dit Nieuwe Testament gratis beschikbaar te laten zijn als download. Het is terug te vinden op de Online Bijbel DVD-rom, maar is ook beschikbaar als gratis download op olb-downloads.org

Een persoonlijk woord van de uitgever

Deze week was het op het nieuws. Op meerdere plaatsen in Nederland was een regenboog te zien. Een bijzondere regenboog. Zo een zie je er niet vaak. Ik had het geluk op een bijzondere manier hiervan getuige te zijn.

Ik was onderweg met de auto en zag de regenboog recht voor mij. Toen ik een zijweg naderde kreeg ik als ingeving die weg in te rijden. Ik zag dat het een doodlopende weg was, maar ik besloot mijn ingeving te volgen. Ik was nog nooit deze weg ingereden en had dan ook geen idee waar ik heen reed.

Enkele honderden meters verderop hield de weg op. Ik moest stoppen voor een weiland en voor mij zag ik de regenboog opnieuw. Helemaal compleet, een complete boog. En één voet van de boog zag ik zo voor mij in het weiland eindigen. Ik zou er zo heen kunnen lopen en die bundel van kleuren kunnen omarmen. Onzin natuurlijk, maar de gedachte ging wel door mij heen.

Een regenboog doet ons als christenen toch altijd denken aan die belofte van God aan Noach. Ik dacht daar ook aan toen ik die regenboog zo voor mij in het weiland zag. Ik liet de aanwezigheid van dit wonderlijke natuurverschijnsel tot mij doordringen. Ik was mij bewust dat ik naar iets keek wat er helemaal niet is en toch ook weer wel bestaat.

Ik zou het zo kunnen pakken, zo dichtbij en zo zichtbaar en tastbaar vertoonde die regenboog zich daar aan mij. Toen ik het zo aanschouwde moest ik denken aan Mozes die een braamstruik zag branden, zonder dat de struik verteerde. Hij verwonderde zich ook zo over dat verschijnsel en ging het dichterbij onderzoeken. Dat bracht hem in de aanwezigheid van God.

Opeens zag ik een parallel tussen de regenboog die ik daar voor mij zag en de aanwezigheid van God die wij als mensen niet kunnen verklaren. Alsof die regenboog mij zo duidelijk vertelde dat het bestaat en toch niet te pakken is. Die regenboog is zo anders als de zichtbare wereld die wij gewoon met onze handen kunnen aanraken. Toch kon ik die regenboog zien en was ik mij bewust van de aanwezigheid en het bestaan van die boog. De parallel met de aanwezigheid en het bestaan van God is zo treffend. Hij is er. Hij bestaat. En toch kunnen wij Hem niet beetpakken.

De regenboog verdween. Onzichtbaar. Ik startte mijn auto en begon weer terug te rijden. De regenboog bestaat, nog steeds, ook al zie ik het niet meer. Het licht dat de regenboog liet zien is overal om mij heen. Ik leef er in. Ik begon te glimlachen toen de parallel nog meer tot mij doordrong: God bestaat, ook al zien of ervaren wij Hem niet. 

Ik kwam weer terug op de oude weg, blij dat ik die ingeving had gevolgd. Ingeving? Waar was die absurde ingeving vandaan gekomen? Zo had ik nog meer om over na te denken toen ik mijn weg vervolgde. Dit had ik niet willen missen.

een vriendelijke groet van,

Peter van der Schelde
uitgever

3 opmerkingen: