vrijdag 19 januari 2018

Twee hulpmiddelen bij het begrijpen van de Bijbel

Praktische Bijbelverklaringen


Tekst en Uitleg en Kanttekeningen


  • Tekst en Uitleg: Duidelijk commentaar op het Nieuwe Testament
  • Kanttekeningen op de Statenvertaling
  • Een persoonlijk woord van de uitgever


Duidelijk commentaar op het Nieuwe Testament uit de serie Tekst en Uitleg

Bijbeltekst en duidelijke uitleg. Bijzonder praktisch in gebruik. 

De serie Tekst en Uitleg verscheen in de eerste helft van de twintigste eeuw. Eindredactie van het Nieuwe Testament was in handen van prof. dr. A. van Veldhuizen, die ook een belangrijke rol heeft gespeeld om te komen tot het initiatief van de nieuwe vertaling die uiteindelijk in 1951 verscheen.

De opzet van dit praktische commentaar is dat er eerst voor ieder bijbelboek een Inleiding wordt gegeven. Vervolgens een vertaling van het bijbelboek vanuit het Grieks. Dit betreft de persoonlijke vertaling van de auteur. Veel van deze vertalingen hebben ook gediend als basis voor de nieuwe vertaling die in 1951 verscheen. Het is dan ook bijzonder interessant om deze vertalingen te vergelijken met de uiteindelijke tekst uit 1951. In het laatste en tevens grootste deel van het boek volgt de Uitleg vers voor vers.

Een complete set met alle delen die Inleiding, Tekst en Uitleg geven op het Nieuwe Testament is lastig verkrijgbaar. Importantia heeft nu een beperkt aantal sets beschikbaar. Hier verkrijgbaar >>

Opruiming: Kanttekeningen op de Statenvertaling

Editie Jakob en Pieter Keur

De Kanttekeningen op de Statenvertaling in de uitvoering van Jakob en Pieter Keur vormen één van de bekendste toelichtingen bij de Bijbel. Oorspronkelijk geschreven door de Statenvertalers, maar vandaag de dag nog steeds veel gebruikt.

In de bibliotheek van Importantia staan meerdere sets. Deze moeten echter ruimte maken voor andere boeken. Uiteindelijk is één set voldoende.

De overige sets gaan weg voor een laag bedrag. Daarom verkrijgbaar voor de liefhebber. Hier verkrijgbaar >> 

De opbrengst wordt gebruikt om nieuwe commentaren te ontwikkelen.


Een persoonlijk woord van de uitgever

Deze week heb ik veel werk verricht aan het proeflezen van het Nieuwe Testament van prof. Brouwer. Deze vertaling uit het Grieks verscheen zo'n 80 jaar geleden. Zeker in de jaren dat de Nieuwe Vertaling uit 1951 nog niet beschikbaar was werd dit Nieuwe Testament in toenemende mate gebruikt. Als onderdeel van de "Utrechtse Bijbel", was het een tegenhanger van de "Leidse Vertaling". Het gaf de mensen die weleen nieuwe vertaling wilden gebruiken naast de Statenvertaling een goede vertaling in handen. Echter na het verschijnen van de 51-vertaling raakte deze vertaling van prof. Brouwer in ongebruik. Al hoewel ... in tal van commentaren, boeken en artikelen wordt het daarna nog regelmatig geciteerd. Het behoort zeker tot één van de belangrijke vertalingen uit de 20ste eeuw.

Vorig jaar is bij het verschijnen van de nieuwe Online Bijbel DVD-rom aan de mensen met een Online Bijbel Abonnement beloofd dat dit nieuwe testament toegevoegd gaat worden. Inmiddels zit het in de laatste fase. Over een aantal weken zal het beschikbaar zijn voor gebruik met de Online Bijbel. Het komt hierbij beschikbaar voor de abonnees en als in-app-aankoop vanuit de apps.  Wil je zeker zijn dat je ook dit nieuwe testament tot je beschikking krijgt dan kan je het beste een Online Bijbel Abonnement regelen.


een vriendelijke groet van,

Peter van der Schelde
uitgever